7.Sınıf Fen Bilgisi Soruları

7. SINIF FEN BİLGİSİ SORULARI

 

1- Kapalı bir kapta gazın hacmi (V) basıncı (P) dir.Sıcaklık değişmeksizin gazın hacmini 4 katına çıkarırsak basınç ne olur?

a)4P                b)P/4               c)P                  d)P/2

 

2- Aynı noktaya uygulanan doğrultuları ve yönleri aynı olan 6N ve 8N iki kuvvetin bileşke değeri kaç  N’ dur?

a)2                    b)6                c)8                   d)14

 

3- Mıknatıs aşağıdakilerden  hangisini çekmez?

a)Demir           b)Kurşun         c)Kobalt          d)Nikel

 

4- Yakacaklarda yanan esas madde nedir?

a)Karbon dioksit        b)Oksijen        c)Karbon         d)Kükürt dioksit

 

5- Vida adımı 4mm olan vidaya 12 tam dönüş yaptırıldığında yük,kaç cm yükselmiş olur?

            A) 4                B) 4,2              C)  4,6             D) 4,8

 

6- Makaralarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Sabit makara yoldan kazanç sağlar

B)Hareketli makara işten kazanç sağlar

C)Sabit makara kuvvetten kazanç sağlar

D)Hareketli makara kuvvetten kazanç sağlar

 

7- Bir otobüs ilerideki durağa 12 m/s sabit hızla 10 s de gidiyor. Aynı durağa 5 m/s hızla gitseydi,kaç saniyede giderdi?

A) 12              B) 24               C) 48               D) 60

 

8- Aşağıdakilerden hangisi bir fiziksel olaydır?

A )  Odunun yanması     B )  Mumun yanması       C )  Buzun erimesi     D )  Demirin paslanması

 

9- Nötr olan bir atom,dışardan elektron kazanırsa,elektrik yükü bakımından nasıl olur?

A )  Negatif elektrik yüklü

            B )  Elektrik yükü değişmez

            C )  Pozitif elektrik yüklü

            D ) Sıfır değerlikli

 

10- Çekirdekte bulunan proton ve nötronların toplamı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

            A ) Atom numarasını verir.

            B ) Elektron sayısını verir.

            C ) Kütle numarasını verir.  

            D ) Proton sayısını verir.

 

11- Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşur?

A )  Element               B )  Çözelti                 C )  Bileşik                 D )  Karışım

 

12- Atomun yapısında yer alan yüksüz tanecik  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektron     B) Proton        C) Nötron       D) Çekirdek

 

13- Atomun kütlesi hesaplanırken, kütlesi ihmal  edilen parçacık hangisidir?

A) Elektron     B) Proton        C) Nötron       D) Çekirdek

 

 

 

 

14- Bir çözeltide çözücü çok, çözünen az ise bu  çözeltiye ne ad verilir?

A ) Seyreltik çözelti   B )  Derişik çözelti     C )  Doymuş çözelti   D )  Çözelti     

 

15- Aşağıdaki madde türlerinden hangisi, elektron alışverişi yapmaz ve başka elementlerle  ortaklık kurmaz?

            A )  Metaller               B )  Soy gazlar            C )  Ametaller             D )  Yarı metaller

 

 

CEVAPLAR: 1-B 2-D  3-B  4-C  5-D  6-D  7-B  8-C  9-A  10-C  11-A  12-C   13-A   14-A  15-B   

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !